Projecten

2019

Risk and Opportunity Based Assetmanagement for Critical Infrastructures
Opdrachtgever: Deltares
Het programma ROBAMCI is opgericht en aangestuurd door Deltares voor het verkennen van de voordelen van risico gebaseerd assetmanagement in de water infrastructuur in Nederland. Deltares heeft Waterinfraworks ingezet voor de Programmaleiding van het consortium met 30 partners, het opstellen van de eindrapportage en het organiseren van het eindsymposium.

Verkenning buitendijks versterken rivierdijken SAFE
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Het dijkversterkingsproject SAFE omvat de trajecten 16-3 en 16-4 tussen Streefkerk en Fort Everdingen. Waterschap Rivierenland heeft Waterinfraworks ingezet voor het uitvoeren van een verkenning naar de mogelijkheden en kansrijke locaties voor buitenwaarts versterken.

Projecttitel volgt
Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Omschrijving volgt

2020

Procesopzet toekomstbestendige versterking Waddenkust Koehool-Lauwersmeer
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslan
Het Wetterskip wil voor het project Koehool – Lauwersmeer (en feitelijk voor de hele Waddenzeekust) een toekomstbestendige beslissing wil nemen ten aanzien van de versterking, gezien de onzekere zeespiegelstijging. Het Wetterskip heeft Waterinfraworks ingezet voor de opzet van het proces om met de stakeholders de uitgangspunten voor de verkenningsfase van de komende dijkversterking te formuleren.

Faalpadenanalyse voor dijkversterkingsproject SAFE
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Het dijkversterkingsproject SAFE omvat de trajecten 16-3 en 16-4 tussen Streefkerk en Fort Everdingen. Waterschap Rivierenland heeft Waterinfraworks ingezet om de ontwikkeling van deze analyse te ondersteunen, samen met Deltares. WSRL wil de veiligheid fors vergroten met het project, en tegelijk in deze rondeĀ  de omvang van de ingreep aan de landzijde zoveel mogelijk beperken. Met een faalpadenanalyse kan het effect van een buitenwaartse versterking op de overstromingskans worden bepaald.